مقدمه

مجله‭ ‬کلیسای‭ ‬پروتستان ‬برای‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬می‌خواهند ‬در‭ ‬آلمان‭ ‬زندگی کنند

درود 

چرا‭ ‬‬به‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کنید؟
سوالاتی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬زوج‭ ‬آلمانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پناهجویان‭ ‬برای ‬یافتن‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کنند‭.‬

‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬روشنگری‭ ‬
تاریخچه‭ ‬کوتاه‭ ‬کلیسا

‭"‬روزانه‭ ‬آوردن‭ ‬خانواده‭ ‬ها‭ ‬مشکل‭ ‬تر‭ ‬می شود" ‬ 
مهاجران‭ ‬سوری‭ ‬از‭ ‬رئیس‭ ‬دیاکونی (سازمان خدمات اجتماعی کلیسا) اولریش‭ ‬لیلی‭ ‬می پرسند ‬کلیسا‭ ‬چه‭ ‬کمکی‭ ‬میتواند‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬بکند.

از‭ ‬عروس‭ ‬بپرس،‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬والدینش! ‬
ایمان ‬در‭ ‬ایران‭ ‬پلیس و‭ ‬معتقد به اسلام ‬بود. او به ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬پناهجو‭ ‬تردید،‭ ‬مناقشه‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬را‭ ‬آموخت‭. ‬

شما‭ ‬پروتستان‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬چگونه‭ ‬رفتار‭ ‬می کنید؟‭ 
ارزشهای مهم در مذهب پروتستان 

از‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬بترسیم؟
آموزش‌های مذهبی که ادیان مختلف را در بر می‌گیرند نتیجه بخش هستند 

اعیاد‭ ‬مسیحی
مهم ترین روزهای تعطیلی در مسیحیت 

پیشنهادات ما برای مطالعه
از نسخه های انجیل تا کتابهای کودکان 

راهنمایی های مفید
آلمانی بیاموزید و از غرق شدن در اینترنت دوری کنید 

 معرفی مجله