دانستنی ها

اگر تازه به آلمان آمده اید، احتمالا سوالاتی زیادی در زمینه‌های گوناگون دارید. تعجبی ندارد؛ زندگی های امروزی پر از چالشهای مختلف‌اند. در آلمان در بیشتر امور قوانین مشخصی وجود دارد از طرف دولت تعیین شده است. دانستن همه روند های قانونی برای خارجی هایی که تازه به اینجا آمده‌اند در ابتدا امریست دشوار. بدین جهت تلاش ما این است  تا بعضی از سوالات شما را ازین طریق جواب بدهیم و یا حداقل شما را راهنمایی کنیم که چطور می توانید به معلومات دقیق دسترسی پیدا کنید. آٰزوی ما این است که با استفاده از این راهنمایی‌ها شروع زندگی شما در آلمان با سهولت بیشتری پیش برود.   
Gut zu wissen
Foto: franckreporter/iStock photo