اول‭ ‬از‭ ‬همه،‭ ‬بچه‌ها‭!‬

از‭ ‬خبرنگاری‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬افغانستان‭ ‬تا ‬پناهجویی‭ ‬در‭ ‬آلمان

ILLUSTRATION: MARIE EMMERMANN
ILLUSTRATION: MARIE EMMERMANN

هنگامی‭ ‬که‭ ‬شوهرم‭ ‬فوت‭ ‬کردت۲۰ ‭ ‬سال‭ ‬داشتم‭ ‬و‭ ‬زن‭ ‬تنهایی‭ ‬بودم‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬کودک‭ ‬خردسال‭ ‬و‭ ‬سومی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬بود. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬زن،‭ ‬سرپرستی‭ ‬یک‭ ‬خانواده‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬بسیار‭ ‬دشوار‭ ‬است‭.‬ در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬مناطق،‭ ‬کار‭ ‬کردن‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬شرم‭ ‬آور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬بیوه‭ ‬ناگزیر‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬می‌شوند. ‬اما‭ ‬خانواده‌ام‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬حمایت‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬توانستم‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬کابل‭ ‬از‭ ‬رشته‭ ‬روزنامه‌نگاری‭ ‬فارغ‭ ‬شوم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نخستین‭ ‬خبرنگاران‭ ‬زن‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سقوط‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬تلویزیونی‭ ‬طلوع‭ ‬آغاز‭ ‬به‌کار‭ ‬کنم. ‬این‭ ‬کار‭ ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬مردان‭ ‬دشوار‭ ‬است،‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬حاکمیت‭ ‬قانون‭ ‬کم‌رنگ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فشار‭ ‬طالبان‭ ‬نیز‭ ‬مضاعف. ‬اما‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬کارم‭ ‬عشق‭ ‬می‌ورزیدم،‭ ‬هیچ‭ ‬چیز‭ ‬نمی‌توانست‭ ‬من‭ ‬را متوقف‭ ‬بسازد. ‬شعار‭ ‬من: ‬برای‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬هدف‌ات‭ ‬مبارزه‭ ‬کن‭.‬

در۲۰‭ ‬ ماه‭ ‬ژانویه‭ ‬سال۲۰۱۶،‭ ‬طالبان‭ ‬بر‭ ‬موتر‭ ‬حامل‭ ‬کارمندان‭ ‬تلویزیون‭ ‬طلوع‭ ‬حمله‭ ‬انتحاری‭ ‬کردند،‭ ‬آن‭ ‬حمله‭ ‬۷‭ ‬کشته‭ ‬و۲۵‭ ‬زخمی‭ ‬برجای‭ ‬گذاشت‭.‬ فرزندانم‭ ‬در‭ ‬ترس‭ ‬مداوم‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کردند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬نمی‌خواستم‭ ‬آن‌ها‭ ‬این‌گونه‭ ‬بزرگ‭ ‬شوند‭.‬

آغاز‭ ‬دوران‭ ‬مهاجرت‭ ‬برایم‭ ‬سخت‭ ‬بود،‭ ‬زبان‭ ‬آلمانی‭ ‬را‭ ‬نمی‌فهمیدم‭ ‬و‭ ‬نگرانی‭ ‬اصلی‌ام‭ ‬فرزندانم‭ ‬بودند‭. ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬مکاتب‭ ‬خوبی‭ ‬می‌رفتند‭ ‬و‭ ‬نمراتی عالی‭ ‬داشتند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‌جا‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬صفر‭ ‬آغاز‭ ‬کردیم‭.‬ فرزندانم‭ ‬حالا‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬جدید‭ ‬صحبت‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬مسیر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‌اند. ‬اکنون‭ ‬می‌خواهم‭ ‬در‭ ‬آلمان‭ ‬بمانم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬روزنامه‭ ‬نگار‭ ‬کار‭ ‬کنم. ‬این‭ ‬سخت‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬غیر‭ ‬ممکن‭ ‬نیست‭.

 

 نورالله‭ ‬رحمانی