خوانندگان عزیز،

 

v
Foto: Kolja Warnecke

ده روزنامه‌نگار اهل سوریه، ایران،‌ افغانستان و مصر در برلین سایت اینترنتی امل، برلین را اداره می‌کنند که شامل اخبار پایتخت به عربی و فارسی است (صفحات ۱۴ و ۱۵ را ببینید). ما، کلیسای پروستان آلمان، توانستیم از این پروژه از آغاز آن حمایت کنیم و خوشحالیم که حالا می‌توانیم سومین شماره مجله کریسمن-اشپیتسیال را ارائه کنیم.

سه نفر از ده همکار ما در این مدت به رسانه‌های آلمانی پیوسته‌اند. دوسال پیش که  امل، برلین (به معنی امید، برلین)، شروع شد، چه کسی می‌توانست فکرش را بکند که روز‌نامه‌نگارانی از جهان عربی و فارسی موفق شوند به این سرعت در آلمان کار پیدا کنند؟ در کشوری آن‌ها وقتی به آن رسیدند،‌ حتی زبانش را بلد نبودند.

بعد از دو شماره اول، «خوش آمدید» و «به مقصد رسیدن»، این شماره درباره «ماندن» است. وقتی انسان‌ها درباره آغاز دوباره‌ی‌شان حرف می‌زنند و تعریف می‌کنند با وجود شادی از موفقیت‌های‌شان، چه انتظاراتی از آن‌ها می‌رود، تجربه‌های بسیار متفاوتی به زبان می‌آیند.

اینجا درباره دامپزشکی می‌خوانید که دو سال بعد از فرارش در یک موسسه در پتسدام کار می‌کند (صفحه ۶ و ۷). اما همین‌طور از یک خانواده افغانستانی که به‌خاطر دوری از ریشه‌هایش چنان در رنج است که با وجود تمام خطرات، به کشورش بازمی‌گردد (صفحه ۸ و ۹).

یک‌بار دیگر همه‌چیز درباره امید و درباره وطن است، درباره تنهایی و درد،‌ درباره جدایی اجباری از خانواده. ما به عنوان کلیسای پروتستان آلمان می‌خواهیم این وضعیت را تغییر دهیم و تلاش می‌کنیم خانواده‌ها(ی پناهندگان) بتوانند به اینجا بیایند.

شاید گزارش‌های این مجله بتوانند شما را برآن دارند که به داستان‌های خودتان دوباره فکر کنید و ایده‌های جدیدی برای ادامه پیش‌روی‌تان در آلمان بپرورانید.

در این راستا من لطف خدا را برای‌تان خواستارم،

دوست‌دار شما،
هاینریش بدفورد-اشتروم،
اسقف ایالتی و رئیس کلیسای پروتستان آلمان