بدون داشتن امید زندگی بی مفهوم است

در تحریریۀ امل برلین، خبرنگاران خبر‎ها را به زبان‎های عربی و فارسی/دری تهیه می‎کنند.

Foto: Benny Golm
Foto: Benny Golm

سامر مسوح، در آغاز سال ۲۰۱۶ توسط یک بورسیه از بنیاد فریدریش ایبرت (Friedrich Ebert Foundation) برای تحقیق در مورد ادغام پناهجویان سوری در جامعه، به آلمان آمد. وی میگوید که: "در جریان تحقیق ام متوجه شدم که برای ماندن و آغاز یک زندگی جدید در آلمان باید شغلی داشته باشم. بعدا به دنبال وظیفه گشتم. در ماه اگست سال ۲۰۱۶ شنیدم که مدرسه خبرنگاری پروتستانت (یک موسسۀ آموزشی مشهور)، بخش خبری را راه اندازی کرده و در جستجوی افرادی بودند که توانایی صحبت به زبانهای عربی و فارسی/دری را داشته و پیشینۀ خبرنگاری داشته باشند. من در ماه سپتامبر در این بخش خبری درخواست دادم و کارم را با اشتراک در کارگاه آموزشی دو ماهه آغاز کردم.

سامر میگوید: "در این کارگاه آموزشی مسایل زیادی را آموختیم تا چگونه به عنوان یک خبرنگار حرفه ای در آلمان کار کنیم. ما مصاحبههای را با افراد دارای موقف اجتماعی خیلی مهم در بخش سیاست دولت آلمان انجام دادیم، ما به تجارب خبرنگاران حرفه ای آلمانی گوش دادیم که باوجود دشوار بودن خیلی هم هیجان انگیز بود. بعدا ما بخش خبری را ایجاد کردیم."

او افزود: " ما، در آغاز برای جلوگیری از اشتباهات و چگونگی استفاده درست از تکنالوژی، به صورت آفلاین کار میکردیم. همچنان ما دستور العملی را برای چگونگی پوشش مسایل بحث برانگیز ترتیب دادیم، اینکه وضعیت در سوریه یک بحران است یا یک انقلاب."

سامر همچنان میگوید: "ما در ماه مارچ ۲۰۱۷ صفحۀ انترنتی amalberlin.de را راه اندازی کردیم. رسانههای آلمانی در مورد این ویبسایت تازه تاسیس خبررسانی کردند. ویبسایت روز به روز توسعه یافت و نه تنها در میان کاربران عرب و فارسی زبان، بلکه کاربران شهروندان برلین نیز شهرت پیدا کرد."

امل یعنی امید

چرا اسم امل برلین؟ واژۀ امل (امید)، در لغت نامۀ دهخدا به معنی (امید داشتن) آمده است. این واژه به هر دو زبان (عربی و فارسی/دری) معنی مشابه دارد. کورنلیا گرلاخ هماهنگ کنندۀ پروژه میگوید: "هدف ما از انتخاب واژۀ امل، امید (امید داشتن) است. و انتخاب واژۀ برلین، یعنی اینکه ما از برلین پایتخت آلمان و پوشش تمام رویداد های این ایالت، اطلاع رسانی میکنیم."

یولیا گرلاخ یکی از هماهنگ کنندگان دیگر این پروژه می افزاید: "چرا به زبان فارسی و عربی؟ باوجود آنکه در برلین شهروندان به زبانهای مختلف و متعددی حرف میزنند،  اما جمعیت عربها و فارسی/دری زبانان، به ویژه بعد از سیل پناهجویان در سال ۲۰۱۵ در برلین افزایش یافته است. ما باور داریم که صفحات خبری کمتری در این دو زبان وجود دارد که در مورد زندگی عربها و فارسی/دری زبانان در آلمان اطلاع رسانی کند."

در حال حاضر، پروژۀ امل برلین شامل هشت خبرنگار ثابت و دو خبرنگار آزاد است. امل برلین خوانندهگان بسیاری دارد. همچنان این پروژه، خبرنگاران را با سایر همکاران در بخش اطلاع رسانی متصل میسازد. سه تن از خبرنگاران پروژۀ امل برلین با رسانه های آلمانی کار میکنند.
 

سامر مسوح