سودجویان در کمین متقاضیان خانه

موقع جستجو برای یافتن خانه باید احتیاط کرد زیرا بعضی از افراد سودجو از شرایط اضطراری پناهجویان به نفع خود سو استفاده می‌کنند

ffff
Foto: zettberlin/photocase

در‭ ‬برلین‭ ‬خیلی‌ها‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬آپارتمان‭ ‬می‌گردند،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬سختی‭ ‬می‌توان‭ ‬جایی‭ ‬را‭ ‬یافت. ‬صاحبخانه‌ها‭ ‬هم‭ ‬مستاجرهایی‭ ‬را‭ ‬ترجیح‭ ‬می‌دهند‭ ‬که‭ ‬درآمد‭ ‬بالایی‭ ‬داشته‭ ‬باشند. ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬مثل‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬کار (Job Center) وابسته‭ ‬هستند،‭ ‬گزینه‌های‭ ‬چندان‭ ‬محبوبی‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬نمی‌آیند. ‬

در‭ ‬گیر‭ ‬و‭ ‬دار‭ ‬جستجو‭ ‬به‭ ‬توصیه‭ ‬یک‭ ‬دوست‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬شخصی‭ ‬به‭ ‬نام "‬اکثم‭ " ‬رفتم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬بنگاه‭ ‬املاک‭ ‬کار‭ ‬می‌کرد. ‬اکثم‭ ‬بلافاصله‭ ‬۲۰۰‭ ‬یورو‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬کرد‭. ‬۱۶۰۰‭ ‬یورو‭ ‬باقی‌مانده‭ ‬را ‭ "‬ماهر" ‬همکار‭ ‬اکثم‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬گرفت؛‭ ‬او‭ ‬بعد‭ ‬مرا‭ ‬برای‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬آپارتمانی‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬قراردادی‭ ‬برای‭ ‬امضا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬داد. ‬

جلوی‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬آپارتمان،‭ ‬چند‭ ‬سوری‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬منتظر‭ ‬ایستاده‭ ‬بودند. ‬ظاهرا‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬آنها‭ ‬قول‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬آپارتمان‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬اجاره‭ ‬داده‭ ‬خواهد‭ ‬شد. ‬شخص‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌آمد‭ ‬کارمند‭ ‬شرکت‭ ‬املاک‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬آلمانی‭ ‬به‭ ‬حاضران‭ ‬اطمینان‭ ‬داد‭  ‬واحد‌های‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬ساختمان‭ ‬برای‭ ‬اجاره‭ ‬وجود‭ ‬دارد. ‬

بعد‭ ‬ازینکه‭ ‬قرارداد‭ ‬را‭ ‬امضا‭ ‬کردم،‭ ‬ماهر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬امضای‭ ‬مدیر‭ ‬شرکت‭ ‬املاک‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬است. ‬اما‭ ‬از‭ ‬فردای‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬ماهر‭ ‬ناپدید‭ ‬شد. ‬تلفن‭ ‬همراهش‭ ‬خاموش‭ ‬بود‭. ‬اکثم‭ ‬هم‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬قرارداد‭ ‬انکار‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬می‌گفت‭ ‬ماهر‭ ‬اساسا‭ ‬همکار‭ ‬او‭ ‬نیست. ‬تازه‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬کلاهی‭ ‬به‭ ‬سرم‭ ‬رفته‭ ‬است‭.‬

وقتی‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬ماهر‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پلیس‭ ‬مراجعه‭ ‬کرده‌ام‭ ‬با‭ ‬خشم‭ ‬گفت: "‬لعنت‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬و‭ ‬پلیس،‭ ‬پلیس‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬دردت‭ ‬نمی‌خورد!"‭ ‬او‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬بدترین‭ ‬شرایط،‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬بگوید‭ ‬پولی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬قاضی‭ ‬مجازات‭ ‬خاصی‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬نخواهد‭ ‬گرفت. ‬

ولی‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬مهم‭ ‬نبود. ‬همه‭ ‬مدارک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پلیس‭ ‬ارائه‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬مدام‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬بودم‭ ‬تا‭ ‬آنکه‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬گفتند‭ ‬پرونده‭ ‬به‭ ‬جریان‭ ‬افتاده: "‬اگر‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬اطلاعات‭ ‬بیشتری‭ ‬داشتیم‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬تماس‭ ‬می‌گیریم". ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬هیچ‭ ‬خبری‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬نشده،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬امیدوارم‭ ‬که‭ ‬پلیس‭ ‬بتواند‭ ‬وظیفه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬انجام‭ ‬بدهد. ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت،‭ ‬ناچارم‭ ‬بپذیرم‭ ‬که‭ ‬پولم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‌ام: ‬یک‭ ‬تجربه‭ ‬پرهزینه‭!‬

انس‭ ‬خبیر