راهنمایی های مفید

یادگیری‭ ‬زبان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬Mp3‭ ‬

از طریق ‬کورس‭ ‬زبان‭ ‬صوتی‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭"‬welcomegroove‭" ‬ می‌توانید زبان آلمانی بیاموزید. ‬‬موضوعات درس‌های مختلف‭ ‬این کورس را می‌توان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نوشتاری‭ ‬‬از‭ ‬اینترنت‭ ‬دانلود‭ ‬کرد. ‬

همکاران‭ ‬افتخاری‭ ‬این‭ ‬مواد‭ ‬درسی‭ ‬را‭ ‬آماده،‭ ‬ترجمه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬موزیک‭ ‬ضبط ‬کرده‭ ‬اند: welcomegrooves.de

 

App برای‭ ‬آموزش‭ ‬زبان‭ ‬آلمانی‭  ‬

پناهجویان‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬زبان‭ ‬آلمانی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬یک ‬نرم‭ ‬افزار‭ ‬کاربردی ‬در تلفن‌های همراه دارای‭ ‬سیستم‭ ‬اندروید‭ ‬فرا‭ ‬بگیرند.‬‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬اداره‭ ‬دیاکونی‭ ‬در‭ ‬ایالت‭ ‬نیدرزاکسن‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬شده و‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۸۰۰‭ ‬کلمه‭ ‬پرکاربرد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬۵۰‭ ‬زبان‭ ‬ترجمه‭ ‬کند: ‬German for Refugees

App
Foto: MOORE/FSTOP 123

‭  ‬تغییر‭ ‬دین‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬علت‭ ‬پناهند‬گی‭ ‬

پناهجویانی‭ ‬که‭ ‬مسیحی‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬در این مورد ‬از‭ ‬دفاتر‭ ‬کلیسای‭ ‬پروتستان ‬اطلاعات‭ ‬بیشتری‭ ‬حاصل‭ ‬کنند.‬

اداره‭ ‬امور‭ ‬مهاجرت‭ ‬و‭ ‬پناهند‬گان‭ ‬آلمان این موضوع را‭ ‬بررسی‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬پناهجو‭ ‬بدلیل‭ ‬مسیحی‭ ‬بودن‭ ‬از‭ ‬وطن خود‭ ‬فراری‭ ‬شده‭ ‬‬یا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬آلمان‭ ‬مسیحی‭ ‬شده‭ ‬اند. در‬ مورد‭ ‬دوم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دلیل‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مهاجرت‭ ‬شناخته ‬می‭ ‬شود‭ ‬‬بنا‭ ‬به‭ ‬ماده‭ ‬۲۸‭  ‬قانون‭ ‬‬پناهندگی‭ ‬معمولا‭ ‬پذیرفته‭ ‬نمی شود‭.‬

 

دریافت قبض جریمه از سوی وکیل

تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬پناهجویان از طرف وکلایی ناشناس نامه‌ی جریمه دریافت می‌کنند. در ‬این‭ ‬نامه‭ ‬ها معمولا از دریافت کننده خواسته می‌شود به دلیل نقض قوانین آلمان  ‬جریمه‭ ‬های‭ ‬سنگین بپردازد. دلیل‭ ‬متهم‭ ‬شدن پناهجویان‭ ‬به ‬این جریمه ‬ها،‭ ‬اغلب ‬دانلود ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬غیرعمدی‭ ‬فیلم‭ ‬های‭ ‬سینمایی در شبکه اینترنت است‭.‬ این کار در آلمان غیرقانونی است و ‬دفاتر‭ ‬حقوقی‭ ‬مختلفی‭ ‬درین‭ ‬مورد ‬فعال‭ ‬هستند‭ ‬که در صورت دانلود فیلم و موسیقی‭  ‬برای‭ ‬افراد‭ ‬صورتحساب‭ ‬های کلان ‬می فرستند‭.‬

مجله‭ ‬c't Magazin‭ ‬گزارش‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬مادر‭ ‬تنها‭ ‬و‭ ‬نیازمندِ‭ ‬مهاجر‭ ‬اخیرا به همین دلیل ‬صورتحسابی‭ ‬به‭ ‬مبلغ‭ ‬۹۰۰‭ ‬یورو‭ ‬دریافت‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬زیاد‭ ‬وکیلش‭ ‬توانست‭ ‬این‭ ‬مبلغ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬۳۰۰‭ ‬یورو‭ ‬کاهش‭ ‬دهد‭.‬ باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت ‬که‭ ‬‬غیر‭ ‬ممکن‭ ‬است که‭ ‬یک‭ ‬فیلم‭ ‬سینمایی‭ ‬بصورت‭ ‬رایگان‭ ‬قابل‭ ‬نمایش‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬زمان بسیار ‬زیادی‭ ‬طول می‌کشد ‬تا‭ ‬یک‭ ‬فیلم‭ ‬سینمایی‭ ‬در‭ ‬اینترنت‭ ‬بطور‭ ‬رایگان‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬همه‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭.‬

پیشنهادما‭: ‬ در ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬وب‌سایت‌های ‬اینترنتی پخش فیلم و موسیقی‭ ‬احتیاط کنید. گرچه استفاده از آنها ‭ ‬ساده‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬این سایت‌ها بطور‭ ‬نامحسوس‭  ‬فایل‭ ‬های‭ ‬با‭ ‬حق‭ ‬کپی‌رایت محفوظ ‬را‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬همه ‬قرار‭ ‬می‭ ‬دهند‭.‬