جامعه

چطور می توانم با بقیه ارتباط برقرار کنم؟

برای آلمانی‌ها برقراری رابطه با کسانی که از خارج از ألمان آمده‌اند در بعضی مواقع دشوار است چون آلمانی ها صحبت کردن با غریبه ها بطور مثال در اتوبوس را  امری غیر معمول می‌دانند و آن را در حد سلام و خدا حافظی خلاصه می‌کنند.  کسانیکه میخواهند با آلمانی ها ارتباط بر قرار کنند و از این طریق زبان آلمانی را بیاموزند باید به صورت هدفمند تلاش کنند و طریقه درست آن را دریابند. مجتمع های کلیسا در نزدیکی محل اقامت شما، دفاتر دیاکونی و نهاد "کاریتاس" می توانند شما را درین امر کمک و راهنمایی کنند. از طریق گروه های فوتبال و شنا هم میتوانید با اشخاص زیادی آشنا شوید.

روابط جنسی در زندگی روزمره

بیشتر اشخاصی که تازه وارد آلمان شده‌اند ازینکه زوج‌ها آزادانه ودر محضر عام یکدیگر را لمس می‌کنند غافلگیر می شوند. دست دادن، بغل کردن و حتی بوسیدن در ملآ عام در آلمان امری عادی به شمار می‌آيد. روابط جنسی در آلمان به دو قسم همجنسگرا و دگرجنسگرا هستند ولی نباید فراموش کرد که همه برخوردهای صمیمی فیزیکی به معنی رابطه جنسی نیستند. بطور مثال دست دادن یا بغل کردن کسی به هدف احوالپرسی یا خداحافظی معنی خاصی ندارد. بطور کلی روابط جنسی وقتی ممکن و مجاز است که همه طرفین دخیل نسبت به آن رضایت داشته باشند. 

مساوات بین زن و مرد چه مفهومی دارد؟

قانون اساسی آلمان به صراحت اعلام می کند که زنان و مردان از حقوق و وظایف مساوی برخوردار هستند و بدین لحاظ در آلمان مجاز نیست که انسانها بدلیل جنیست شان اولویت داشته باشند یا مورد تبعیض قرار بگیرند.
این مفهوم در مواردی مثل شغل‌یابی و کار، انتخاب همسر و مسائلی از این دست صدق می کند.