کار

چه کسی اجازه دارد کار کند؟

چه وقت میتوانم کار کنم؟ این سوالی است که خیلی از افراد تازه وارد به آلمان در پی جواب آن هستند. برای کار کردن در آلمان ابتدا باید اجازه‌نامه کار داشته باشید که این موضوع بستگی به نوع اقامت تان در آلمان دارد و زمان گیر است. اما اگر اجازه نامه کار دارید و هنوز موفق به یافتن کار نشده‌اید می توانید با مشارکت در کارهای داوطلبانه وارد بازار کار شوید. کسانی که به اندازه کافی درس خوانده باشند و اجازه کار در آلمان را هم داشته باشند، می توانند در فعالیتهای داوطلبانه اداره سوسیال و یا خدمات داوطلبانه فدرال سهم بگیرند.